@ วีซ่าไปอิหร่าน

 

            

 เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอิหร่าน

1) หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากเดินทางกลับ

2) รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป)

3) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

4) จดหมายรับรองการทำงาน

5) จดหมายเชิญ

6) นามบัตร

7) แบบฟอร์ม วีซ่าอิหร่าน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

***สำคัญมาก passport ของเราต้องบริสุทธิ์ผุดผ่อง ปราศจากหลักฐานการเดินทางไปประเทศอิสราเอลด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าจะไปด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่งั้นโอกาสที่วีซ่าจะไม่ผ่าน และโดนตัดสิทธิ์ขึ้นบัญชีดำอดเข้าตลอดชีวิต ***

***ให้ทำ passport เล่มใหม่ได้เลยค่ะถ้าจะเข้าอิหร่าน (ในกรณีที่เล่มเดิมนั้นมีวีซ่าอิสราเอลอยู่)***

ระยะเวลาวีซ่า : ได้ตามจำนวนวันที่เราขอไป แต่ไม่เกิน 30 วัน ถ้าต้องการนานกว่านี้ต้องไป extend ต่อ


@  Tourist visa แบบปกติ

- จำเป็นต้องใช้ Authorization code (คล้ายๆ LOI) ซึ่งต้องขอผ่านบริษัททัวร์เท่านั้น 

- มีจุดหนึ่งสำคัญมากเหมือนกันคือ ตอนที่เราจะขอ code ไปเนี่ย ทาง Agency ก็จะขอสถานทูตที่จะให้เขาส่ง code ไปให้ โดยหลังจากเราได้ code แล้ว เราจะไปต้องยืนยันตัวตนเพื่อทำวีซ่าที่สถานทูตๆนั้น จะเปลี่ยนภายหลังไม่ได้ เช่นเราบอกไปที่กรุงเทพ เราก็ต้องไปทำที่กรุงเทพเท่านั้น

- หลังจากที่โอนเงินเรียบร้อย ก็รอรับ code จากทางบริษัทครับ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการโดยที่เราคาดการณ์ไม่ได้ แล้วทาง Agency จะส่ง code กลับมา เราก็เอาไปกรอกใส่ใบคำร้องแล้วก็ไปยื่นที่สถานทูตค่ะ แล้วก็จ่ายเงินค่าวีซ่าอีกครั้งกับสถานทูตนั้นๆ ซึ่งราคาวีซ่าจะแตกต่างกันไปตามสัญชาตินั้นๆ

- หลังจากไปยื่นที่สถานทูตแล้วก็ต้องรอวีซ่าจริงอีกประมาณ 3-5 วันทำการ (แล้วแต่สถานทูต) เราก็จะได้วีซ่าตัวจริงมา

หลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมไปยื่น มีดังนี้

1) ตั๋วเครื่องบินไปกลับ

2) แผนการเดินทาง

3) ประกันการเดินทาง (เลือกบริษัทที่เขารับรองประเทศอิหร่านด้วยค่ะ)

@ สรุป Timeline การทำวีซ่าที่สถานทูตโดยประมาณ (วันทำการไม่นับเสาร์-อาทิตย์)

1) ยื่นส่งเรื่องขอทำ Authorization code ใช้เวลา  3 วัน (ในขั้นตอนนี้เราต้องระบุสถานทูตอิหร่านประจำเมืองนั้นๆที่เราจะไป ซึ่งถ้าแจ้งไปแล้ว จะเปลี่ยนไม่ได้)

2) โอนเงินข้ามประเทศ รอการตอบรับ confirm เงินใช้เวลาอีกประมาณ 3 วัน

3) รอเวลาจากบริษัทยื่นเรื่องเข้ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเพื่อขอ code ใช้เวลา 7-10 วัน

4) หลังจากนี้ ให้เราคอยเช็คกับบริษัทและสถานทูตอย่างสม่ำเสมอว่าไอ code ที่เราขอไป มันถูกส่งมายังสถานทูตอิหร่านประจำเมืองที่เราจะไปขอหรือยัง จะไม่ได้ไปสถานทูตเก้อ

5) นำ code มายื่นขอวีซ่าจากสถานทูตใช้เวลา 3-5 วัน 

** สรุปใช้เวลาประมาณ 1 เดือน สำหรับทุกๆขั้นตอน อาจจะเร็วหรือนานกว่านี้ขึ้นกับความเร็ว/ช้าของหน่วยงานราชการของทางอิหร่าน**

 

 

Visitors: 374,004