* Passort & Visa ต่างกันอย่างไร

วีซ่า คืออะไร ต่างกับ หนังสือเดินทาง ?

@ เวลาเราจะเดินทางออกต่างประเทศ โดยขึ้นเครื่องบินหลายๆคนนั้นจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของวีซ่าและหนังสือเดินทางกันก่อนนะคะ  ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร  วีซ่ากับ possport หลายๆคนนั้นอาจจะกำลังต้องคำถามในใจกับตัวเองอยู่ว่าด้วยเรื่องของการเดินทางแล้วแบบนี้จะใช้อย่างไร

 

 


@ พาสปอร์ตและวีซานั้นมันคืออะไรกันนะ

   " หนังสือเดินทาง" หรือที่เรานั้นเรียกกันว่า " passport " คืออหนังสือที่จะออกให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วนั้นประชาชนทั่วๆไปนั้นจะทำได้แค่หนังสือเดินทางธรรมดาๆ ซึ่งก็คือ หน้าปกสีแดงเลือดหมู  โดยเรานั้นสามารถใช้งานได้หลายๆอย่างด้วยกัน   ตั้งแต่เรื่องท่องเที่ยว   ไปหาญาติ  ไปทำธุรกิจต่างๆ หรือไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ ซึ่งกรณีไปเรียนต่างประเทศจะต้องขอวีซ่าเฉพาะด้วย    สำหรับหนังสือเดินทางนั้น   ชาวต่างชาติหรือว่าพวกต่างด้าวก็จะต้องทำ passport ด้วยเช่นกัน ก่อนจะเข้าประเทศไทย   แต่ไม่สามารถใช้ทำงานในประเทศไหนๆได้เลย รวมถึงประเทศไทยด้วยนั่นเอง   เพราะมันผิดกฏหมายนะคะ และหากพาสปอร์ตนั้นใกล้หมดอายุ หรือว่าเหลือไม่ถึงหกเดือน   ก็จะไม่สามารถใช้เดินทางไปไหนต่อไหนได้แล้วเช่นกัน  

 

   " visa"   วีซ่า  ในที่นี้เรามาพูดถึงวีซ่ากันบ้าง  ซึ่งวีซ่านั้นหมายถึงหลักฐานในการอนุญาตเข้าประเทศที่ทำเป็นรอยตราประทับหรือที่เป็นแผ่นกระดาษสติ๊กเกอร์ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง  passport สำหรับหลักการนั้นก็โดยหลักการเดียวกันแล้วคือ ทั่วโลกนั้นได้ถือปฏิบัติว่า  แม้ว่าการเดินทางระหว่างประเทศนั้นจะต้องจำเป็นที่จะขอวีซ่า  สำหรับการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆเสียก่อนก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศซึ่งได้ทำความตกลงไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างก็ได้   หรือบางประเทศนั้นอาจจะยกเว้น  โดยจะอนุญาตให้คนสัญชาติเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็ได้   พาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว  นั้นเป็นเอกสารที่แสดงตัวตนสำหรับชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย   ซึ่งเป็นเอกสารเช่นเดียวกันกับบัตรประชาชน  โดยมีจุดประสงค์ของมันคือเพื่อมาทำงานในไทย  ตามที่ประเทศต้นทางนั้นได้ทำข้อตกลงร่วมกับประเทศไทยไว้แล้ว    ส่วนประโยชน์ของมันคือเพื่อใช้เป็นเอกสารในการแสดงตนกับเจ้าหน้าที่ต่างๆของรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นๆจะขอทำการตรวจสอบ  และที่สำคัญนั้นจัดเป็นเอกสารสำหรับใช้ทำสัญญาจ้างงานกับนายจ้างที่อยู่ในเมืองไทย ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังจะต้องขอวีซ่าสำหรับทำงาน  และจะต้องต่อทุกๆ 90 วันด้วย   

 

สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทยนั้นในปัจจุบันมีด้วยกัน 4 ประเภทคือ 

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู)ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี

2. หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม)  หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่               สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว

3. หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด)

4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว)

  

สำหรับวีซ่านั้นจะมีด้วยกันหลักๆ  6 ประเภทคือ 

1.  ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร 

2.  ประเภทนักท่องเที่ยว                                                               

3.  ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

4.  ประเภททูต 

5.  ประเภทราชการ 

6.  ประเภทอัธยาศัยไมตรี

 

ถ้าอธิบายแบบง่ายๆแล้วก็คือ passport นั้นก็เสมือนบัตรประชาชนสำหรับใช้งานทั่วโลก  ส่วนวีซ่านั้นก็เป็นบัตรผ่านทางใน การเข้าประเทศ    เรียกว่าพอสังเขปขนาดนี้หลายๆคนนั้นก็คงจะเข้าใจถึง เรื่องของวีซ่าและก็ passport กันมากขึ้น  จะไม่ได้สับสนว่ามันคืออันเดียวกันนะครับ  สำหรับการเที่ยวต่างประเทศนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ การขอวีซ่ากันนิดนึงสำหรับ ผู้ที่ไม่รู้ว่าจะต้องขอวีซ่าอย่างไรและทำอย่างไร  เพราะมือใหม่เที่ยวต่างประเทศครั้งแรกหลายๆคนนั้นมักก็จะเจอกับปัญหาเรื่องการขอวีซ่าที่ไม่รู้จะต้องทำยังไง     สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศนั้นโดยปกติแล้วเราจำเป็นจะต้องมีเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อมซึ่งนั่นก็คือ  

1. หนังสือเดินทาง 

2. วีซ่า (Visa) เข้าประเทศนั้นๆในหนังสือเดินทาง 

3. ตั๋วเครื่องบิน 

4. เงินสำหรับใช้จ่าย ซึ่งมีการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นหรือสุกุลเงินของประเทศนั้นๆเรียบร้อยพร้อมใช้แล้ว   

 


Visitors: 397,091