ประเทศที่ Passport ไทยไปได้โดยไม่ต้องทำวีซ่า

วีซ่า (Visa): เป็นเอกสารสำคัญในการจะผ่านด่านเข้าเมืองไปเยือนต่างประเทศ วีซ่านั้นมีทั้งแบบที่เป็นตรายางประทับ เป็นสติกเกอร์สัญลักษณ์ต่างๆ หรือเป็นใบเอกสารขนาดเล็กแนบติดมาในหน้าพาสปอร์ต โดยอายุของวีซ่านั้นจะมีแตกต่างกันไปตามแต่กฎระเบียบ และข้อตกลงระหว่างประเทศ  การจะไปเยือนประเทศใดก็ตามจะต้องมีการขอวีซ่าซึ่งเป็นเสมือนใบอนุญาตผ่านเข้าเมืองเสียก่อน แต่ทั้งนี้ก็มีหลายประเทศที่ยกเว้นวีซ่าล่วงหน้า นั่นหมายถึงพาสปอร์ตไทยของเราสามารถใช้เดินทางไปลงประทับตราวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินของประเทศเหล่านั้นได้เลย โดยไม่ต้องมีการขอวีซ่าล่วงหน้าให้ยุ่งยาก หรือที่เราเรียกว่าการลงตราวีซ่าขาเข้าเมือง (Visa on Arrival)

โดยการลงตราวีซ่าขาเข้าเมืองนั้น เรามักจะเข้าใจผิดกันว่า เป็นประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า เราสามารถเดินทางไปเยือนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงแค่ “การไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า” เพราะถึงแม้เราจะไม่ต้องทำการยื่นขอวีซ่าให้ยุ่งยากเสียก่อนจะเดินทาง แต่เราก็ต้องไปรับตราประทับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ เสียก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปท่องเที่ยวได้ โดยในแต่ละครั้งที่ลงตราประทับให้เข้าเมืองได้ ก็จะมีระยะเวลาจำกัดในการพำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ได้แตกต่างกันไป แต่ทั้งนี้นายหน้าด่านเขาก็มีสิทธิ์ไม่ประทับตราให้คุณผ่านเข้าเมืองได้ หากเขาสงสัยว่าคุณมีพฤติกรรมหรือมีท่าทีแนวโน้มว่าอาจหลบหนีเข้าเมืองหรือพกอาวุธ ยาเสพย์ติดหรือสิ่งของต้องห้ามผิดกฎหมายเข้าเมืองเขา

 

รายชื่อประเทศที่ไม่ต้องทำวีซ่าล่วงหน้า

อินโฟกราฟฟิก 28 ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้ ไม่ต้องขอวีซ่า!

                                                                                                             **** ขอขอบคุณ ข้อมูลดีดี จาก Skyscanner ****


 • thai-passport.jpg
  วีซ่า คืออะไร ต่างกับ หนังสือเดินทาง ? @ เวลาเราจะเดินทางออกต่างประเทศ โดยขึ้นเครื่องบินหลายๆคนนั้นจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของวีซ่าและหนังสือเดินทางกันก่อนนะคะ ว่ามันแตกต่างกันอย่า...

 • overstay.jpg
  Thailand Overstay Measures Based on the Ministry of Interior’s Order 1/2558 Regarding Aliens Ineligible for Admission to the Kingdom of Thailand 1.When entering the Kingdom of...

 • Thai Reentry permit.jpg
  Introduction toNon-Immigrant Visa Non-Thai nationals who seek a prolonged stay in the Kingdom of Thailand or are coming to Thailand for work and business purposes have to apply for...

 • partnership.jpg
  Partnerships & Limitied Companies This information just would like to compare Partnerships with Limited Companies. While Partnerships and Limited Companies have certain charac...

 • boi.jpg
  Board of Investment (BOI) Thailand is a prime destination for foreign direct investment. With its 65 million people, Thailand is in the heart of South East Asia and on the best way...

 • ต้องการทำวีซ่าใหม่หรือต่ออายุวีซ่าโดยไม่ต้องเดินทางออกจากประเทศไทย # NON-O : วีซ่าแต่งงาน / วีซ่าภรรยาไทย # NON-O : วีซ่าดูแลบุตรไทย แต่คุณยังมีความกังวลเกี่ยวกับ : ยังไม่มีบัญช...

 • entry.jpg
  Entry types : When applying for a visa, it is also important to consider whether you will leave and re-enter Thailand during your stay. @ There are three entry options for a non-...

 • thai citizen.jpg
  Thai CitizenshipAcquiring Thai Nationality Getting Thai citizenship is a complicated procedure that takes between 3-5 years.Thai citizenship allows you to buy property, own any bus...

 • Retirement Visa Step by Step GuidanceHow to Obtain a Retirement Visa in Thailand:STEP 1: OBTAIN A NON-IMMIGRANT VISA Requirements:1) Passport (at least one year remaining before ex...
Visitors: 397,106