วีซ่าบังคลาเทศ / Bangladesh Visa

ที่อยู่ แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ 

47/8 เอกมัยซอย 30 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110                              โทรศัพท์ 02-390-5107-8 โทรสาร 02-390-5106                                     อีเมล์: contact(at)bdembassybangkok.org                                      เว็บไซต์: www.bdembassybangkok.org 

วันเวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.  สำหรับยื่นขอวีซ่า        วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.30-17.00น. สำหรับรับเล่มคืน

 

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ วีซ่าธุรกิจประเทศบังคลาเทศ 

-  แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

-  หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

-  รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 1รูป และขนาด 2 x 2 ซม. 1รูป

-  วีซ่าธุรกิจใช้เป็นหนังสือรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงคืในการเดินทาง

-  วีซ่าท่องเที่ยว ใบจองตั๋ว และ ใบจองโรงแรม

-  จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศบังคลาเทศ

 

* วีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

* วีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้

 

   - ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 2 วัน

    - ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว 1,210บาท (Single entry 33 USD)

    - ค่าธรรมเนียม วีซ่าธุรกิจ (Single entry 66 USD) 2,410บาท และ (Multiple entries 165 USD) 6,010บาท

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าบังคลาเทศ ต้องชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการ พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินออกมา ทำการกรอกข้อมูล แล้วนำไปยื่นชำระ ที่ธนาคาร กรุงไทย ให้นำเอกสารที่ได้หลังการชำระแล้ว ไปยื่นพร้อมกับ แบบฟอร์ม ได้ที่สถานทูต

 

Visitors: 29,706