* Visa Service / รับทำวีซ่าทั่วโลก

วีซ่า (VISA)  คือ หลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศอยู่ในหนังสือเดินทาง (Passport) 

โดยเป็นหลักการเดียวกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่ได้ถือปฏิบัติร่วมกันว่า ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเข้าไปยังอีกประเทศหนึ่งประเทศใดก็จะต้อง ขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศจากสถานกงสุลหรือสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางไปเสียก่อน 

ซึ่งปลายทางของแต่ละประเทศ ก็จะมีเงื่อนไขและเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าแตกต่างกันไป 

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็จะได้รับการประทับตราวีซ่า หรือ ติดเป็นสติ๊กเกอร์ให้ในหนังสือเดินทาง

 

Success Visa : รับทำวีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่าเยี่ยมเยียน และ เป็นตัวกลางในการยื่นขอวีซ่ากับสถานฑูต แต่ละประเทศให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว, เยี่ยมเยียน แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร ดังนั้นเราจึงมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมเยียน  ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่าอย่างครบถ้วน  สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต  ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าของประเทศต่างๆ 

 การยื่นวีซ่า เพื่อขอเข้า ประเทศใดๆนั้น ควรเตรียมเอกสาร ให้พร้อมไว้ โดย ปกติแล้ว ทุกประเทศ จะต้องการ ให้คนที่ จะเดินทาง ไปนั้น แสดงตัว เพื่อขอเข้า ประเทศโดยตรง ซะ มากกว่า แต่บางครั้ง ก็เป็นการ อำนวย ความสะดวกให้ เพื่อความ รวดเร็ว ก็สามารถ ยื่นผ่านตัวแทนได้ โดย เฉพาะ บางประเทศ บังคับกันเลย ที่เดียวว่า ต้องยื่นผ่าน ตัวแทนเท่านั้น ก็สุดแล้วแต่ เจ้าของบ้าน (ประเทศ) และ ก็เป็นตัวแทนที่ สถานทูต แต่งตั้งเองซะด้วย

โปรดทราบการจะผ่าน เข้า ประเทศของเขาได้ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความพอใจ ของ เขาด้วย ถ้าเห็นว่า ไม่ มันก็ต้องไม่ ไม่ใช่ว่า เอกสาร ครบหมด ถูกต้องแล้ว จะได้เสมอไป นะคะ 

"ข้อมูลของแต่ละสถานทูตนั้น อาจ เปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา โดยทาง สถานทูต ไม่จำเป็น ต้องแจ้ง ให้เราทราบ ?"

 

 


 • europe-map-countries.jpg
  ทวีปยุโรปมีทั้งหมด 44 ประเทศ ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเห...

 • aisa visa.jpg
  การยื่นวีซ่าเพื่อขอเข้า ประเทศใดๆนั้น ควรเตรียมเอกสาร ให้พร้อมไว้ โดย ปกติแล้ว ทุกประเทศ จะต้องการ ให้คนที่ จะเดินทาง ไปนั้น แสดงตัว เพื่อขอเข้า ประเทศโดยตรง ซะ มากกว่า แต่บางครั้...

 • usa visa.jpg
  ทวีปอเมริกาเหนือ :เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกาตามลำดับ ประกอบด้วยภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง ซึ่งแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนตามขอบเขตของประเทศโดยมี...

 • schengen1.jpg
  วีซ่าเชงเก้น 1. วีซ่าเชงเก้นคืออะไร? ปัจจุบัน เขตเชงเก็นประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้ง 26 ประเทศนี้มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ซึ...

 • Oceania-Map.gif
  โอเชียเนีย ( Oceania) เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก การใช้ในวงแคบ หมายถึง หมู่เกาะโพลินีเซีย (รวมนิวซีแลนด์) หมู่เกาะเมลานีเซีย (รวมนิวกินี) และหมู่เก...

 • MiddleEastCountries.jpg
  ตะวันออกกลาง( Middle East ) คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยดินแดนรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านใต้และตะวันออก ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่ต่อเนื่องจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกไป...

 • fiancee1.jpg
  วีซ่าคู่หมั้น @ เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและ คู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ...

 • Marriage5.jpg
  วีซ่าแต่งงาน @ เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการเอกสารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและการนำเสนอเอกสารของผู้สมัครและ คู่สมรสที่สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ท...

 • Marriage Registrtion.jpg
  จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ @ Sucess Visa : บริการรับจดทะเบียนสมรสสำหรับท่านที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ บริษัทให้บริการทุก ขั้นตอน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต...
Visitors: 40,517