Asia Visa / วีซ่าแถบเอเชีย

การยื่นวีซ่า เพื่อขอเข้า ประเทศใดๆนั้น ควรเตรียมเอกสาร ให้พร้อมไว้ โดย ปกติแล้ว ทุกประเทศ จะต้องการ ให้คนที่ จะเดินทาง ไปนั้น แสดงตัว เพื่อขอเข้า ประเทศโดยตรง ซะ มากกว่า แต่บางครั้ง ก็เป็นการ อำนวย ความสะดวกให้ เพื่อความ รวดเร็ว ก็สามารถ ยื่นผ่านตัวแทนได้ โดย เฉพาะ บางประเทศ บังคับกันเลย ที่เดียวว่า ต้องยื่นผ่าน ตัวแทนเท่านั้น ก็สุดแล้วแต่ เจ้าของบ้าน (ประเทศ) และ ก็เป็นตัวแทนที่ สถานทูต แต่งตั้งเองซะด้วย

โปรดทราบการจะผ่าน เข้า ประเทศของเขาได้ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความพอใจ ของ เขาด้วย ถ้าเห็นว่า ไม่ มันก็ต้องไม่ ไม่ใช่ว่า เอกสาร ครบหมด ถูกต้องแล้ว จะได้เสมอไป นะคะ 


"ข้อมูลของแต่ละสถานทูตนั้น อาจ เปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา โดยทาง สถานทูต ไม่จำเป็น ต้องแจ้ง ให้เราทราบ ?"

 หากไม่พบประเทศที่ท่านต้องการจะทำวีซ่า กรุณาโทรสอบถามได้ที่ 095-734-0552

 • Flag_China.png
  สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-245-7044 ...

 • Flag_india.png
  ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดียIndian Visa and Passport Application Centre (IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) ชั้น 10 อาคาร พี เอส ทาวเวอร์ (P.S.Tower), สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กร...

 • Flag_of_Japan.png
  แผนกกงสุลสถานทูตญึ่ปุ่นมอบหมายให้ศูนย์ JVACเป็นผู้รับยื่นวีซ่าญึ่ปุ่นทุกประเภทยกเว้นการยื่นขอวีซ่า สำหรับผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต และ หนังสือเดินทาง ราชการ ซึ่งจะทำให้ ต้องเสียเงิน...

 • Myianmar flag.png
  เอกสารประกอบ การยื่นขอวีซ่า ท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจ ประเทศพม่า@ท่านที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และ เดินทางโดยเครื่องบิน ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ให้อาศัยอยู่ได้ 14 วัน สามารถเข้า...

 • nepal flag.jpg
  เอกสารที่ใช้ขอวีซ่าๅ) แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน2) หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา3) รูปถ่ายขนาด 2 " จำนวน 1 รูป หมายเหตุ :ผู้เดินทางไม่จำเป็นต...

 • russia flag.jpg
  เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าประเทศรัสเซีย@ ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทาง เข้าประเทศรัสเซียได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้า ต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอ...

 • Flag_of_Taiwan.gif
  วิธีการขอวีซ่าไต้หวันไต้หวันไม่มีสถานฑูตในไทย สาเหตุจากปัญหาทางการเมืองระหว่างไต้หวันกับจีน ดังนั้นถ้าประเทศใดอยากมีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับจีน ต้องถือว่าไต้หวัน (รวมถึงทิเบตด้วย) ...

 • Flag_Bangladesh.GIF
  ที่อยู่ แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ47/8 เอกมัยซอย 30 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-390-5107-8 โทรสาร 02-390-5106 อีเมล์: contact(at...

 • Flag_Brunai.gif
  ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศบรูไนได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน ถ้าต้องการอยู่มากกว่า 14 วัน ต้องขอวีซ่า เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่...
Visitors: 44,536